اگر....

اگر نمیتوانی به کسی امید بدهی ٬

نا امیدش نکن
اگر شنونده خوبی هستی ٬

راز دار خوبی هم باش
اگر نمیتوانی زخمی را مرحم بکشی ٬

نمک هم نباش
اگر خواستی کسی را سیر کنی ماهی بهش نده ٬ ماهیگیری یادش بده

/ 1 نظر / 4 بازدید
ali

قسمت آخرش یه ضرب المثل معروف چینیه.