دارم میمیرم از عشق..........

دلمممممممممممممم شکستهخفن

جون هرکی دوست

داری منو کمککن

هم اکنون نیاز مند یاریسبزتانهستیم

 

بگو دختر مگه مریض بودی عاشقشدیگریه

میدونم من از وقتی به دنیااومدم رو پیشونیم نوشتنگریه

بدبخت ترین عاشق دنیاگریه

یکیی به دادمبرســــــــــــــــــــــــهگریه

نیاز به درد و دل دارمگریه

/ 3 نظر / 8 بازدید
ناشناس

آیدا خانوم کسی که عاشق میشه باید خیلی صبور باشه هینطور باید ازخود گذشته گی به خرج بده احساساتی بودن خوبه ولی به شرطی که بر عقل سیطره پیدا نکنه بهترین دوست آدما خداست هرکه با مرغ هوا دوست شود خوابش آرامترین خواب جهان خواهد بود باهاش حرف بزنی حتما جوابتو میده پایان داستانت خیلی وحشتناک بود اون دختر اتقام چه چیزی رو از پسره می گیره؟