شعر

همدم تنهاییم میشه                          دست توی دستام میزاره

عمری روعمری روعاشقش بودم         از همه دنیا بریدم

قشنگیهای دنیارو                         میون چشماش میدیدم

آخر سر یه روز اومد                    دیدم چشاش رنگی نداشت

دلم و پس آورد ولی                       دست توی دست من نذاشت

رفت و منو تنهاگذاشت                      رفت و کسی اونو ندید

من موندمو یه دنیا غم                        من و یه قلب ناامید

من موندم و یه دل تنگ                    که عمری رو بازیچه بود

دلی که کل عمرش و                        تنها میون کوچه بود

من موندم و یه دل تنگ                      دلی که خونه از همه

هیچ کسی رو دوست نداره                    دلی که غرق ماتمه

حالا دیگه تنها شدم                       نه توپ دارم نه دل دارم

میخوام که دیوونه بشم                      سر به بیابون بزارم

یه توپ دارم قلقلیه                           یه دل دارم توخالیه

معنی این غصه اینه                            عشقا همه پوشالیه

/ 0 نظر / 11 بازدید