ترک های پرمعنی!!

ترک های پر معنی!

 

به ترک های دیوار که ریز میشوم ...

 

تازه میفهمم ،

سر به شانه ی کسی داشتن و

احساس تنهایی کردن ،

عجیب معنی میدهد ...!

:

:

:

دیوار هم که باشی ...

ترک بر میداری وقتی ...

سر به شانه ات داشته باشندو به حسابت نیاورند!!

/ 0 نظر / 5 بازدید