متن ادبی

چرا غمگینی؟: عاشق شدم

آیا عشق شیرین است؟: بله شیرین تر از زندگی

چرا تنهایی؟: ویژگی عاشق هاست

لذت تنهایی چیست؟: فکر به او و خاطرات او

چرا می روی؟: برای اینکه او رفت

دلت کجاست؟: پیش او

قلبت کجاست؟: او برده

پس حتما بی رحم بوده نه؟: نه اصلا

....چرا؟:

چون باز هم او را میپرستمگریه

/ 2 نظر / 4 بازدید
اردوان

هر چقدر بدی کند تو نمی توانی بد باشی.هر چند می دانی که با سیلی هایش بر تو و احساست بی احترامی می کند نمی توانی جلو نروی. با این که می دانی نزدیک شدن به او برای همیشه دورش می کند اما باز می روی.آری اینست رسم عاشقی...[افسوس]

amirhossein

filter shekan por sorat va tazmini: http://ajabchiz.iranblog.com amirvenus@facebook.com