ســـــــــــــــــــــلام

ما ٢ تا خواهر دوقلوییم (سونیا و شقایق) دوستایه آیدا جونمون تا زمانی که آجی نیست ما اینجارو اداره میکنیم بچه ها بهمون خوش آمد بگین؟؟؟

بگـــــــــــــــــــــــــــــین دیگه؟؟

("نظــــــــــــــــــــــر یــــــــــــــــــــادتـــــــــون نــــــــره")

/ 2 نظر / 4 بازدید
فرشید

سلام دوست خوبم[گل] من آپــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم[لبخند] بدو بیا نظر بده[گل] دیر نکنی[گل] [قلب] راستی خوش اومدین دوستان[گل][قلب][گل] آیدا جون کی میاد؟[ناراحت]

ali

منم آپم اگه خواستی بیا...