جاده عشق

چقدر فاصله ها طولانی شده اند. فاصله من با جاده عشق٬ فاصله من با جاده مهر بانی.

اضطراب مرا فرا گرفته. قدم می گذارم در راهی که انتهایش به مهر ختم می شود٬ اما

هر چه می روم نمی رسم.... انگار هر چه نزدیکتر می شوم٬ عشق بیشتر از من فاصله می گیرد.

دلم برای سرودن تنگ شده و غزل واژه های دفتر شعرم دلتنگ و خسته اند.

دست نیازم خالی ست.... اما بازم می روم و می روم شاید که جاده عشق نزدیک شود ٬

و فاصله ها کمتر و کمتر

/ 1 نظر / 23 بازدید
نابغه

سلام متن زيبايي بود ممنوووووونم دوستم شما سر نميزني؟