روز پدر مبارک

پدر ای مظهر پر مهر و وفا

                        رویش سبز تو را در بهار قلبم

همچنان حس کردم

                        و همی میدانم در پس این رویش

عشق نیز میروید

                       در دل تک تک ما،عاشقی میجوید

و وضو میگیرم من به آب چشمت

                      و همی میدانم در پس سردی آن چشمانت

دلی از جنس حرارت داری

                      که به من

و به فرزندانت عاشقی را تو امانت دادی

                     من به پاس این عشق،حرمتت میدارم

مهربانم پدرم

                قشنگه؟؟؟حال کنین خودم یه پا شاعرماز خود راضی

/ 2 نظر / 7 بازدید
اسماعیل

سلام مگه تو روز زن ازم کادو خواستی ندادم؟؟؟ حالا من میخوام باید کادو بدی[زبان][نیشخند][گل]

0069

آفلین خانوم خوشمله باریکلا پیشرفت کردی ناقلا[نیشخند]