مراقب باشید چیزهایی را که دوست دارید بدست آورید وگرنه مجبور خواهید بود چیزهایی را که بدست آورده اید دوست داشته باشید. « جرج برنارد شاو »

فرق ما با دیوانه ها در این است که ما در اکثریت هستیم. « میشل فوکو »

پول خوشبختی نمیآورد .... اما شکل دلپذیرتری از بدبختی را برایتان فراهم میسازد.

خدایا! چگونه زیستن را به من بیاموز چگونه مردن را خود خواهم آموخت.


چشمهایت زمین سبز محبت بود و من قانون جاذبه اش را وقتی سیب سرخ دلم افتاد فهمیدم.

آدم وقتی جوونه سلامتیشو از بین میبره تا به پول برسه و وقتی که پیر شد پولاشو از بین میبره تا سلامتیشو دوباره بدست بیاره....


در جوانی به خود میگفتم شیر شیر است اگر چه پیر بود چون به پیری رسیدم فهمیدم پیر پیر است اگر چه شیر بود

من ستایشگر معلمی هستم که اندیشیدن را به من بیاموزد نه اندیشه هارا.

امروز روز مهمی است ، زیرا اولین روز از باقیمانده عمر توست !!!

شادیهای شما همان غمهای شماست که نقابش را برداشته اند . و چاهی که خنده هایتان از آن می جوشد همان است که از اشکهایتان پر شده است

/ 0 نظر / 5 بازدید