روز تولد عشق

روز تولد عشق،آغاز یک قفس بود

در کارنامه ی دل،مردود یک نفس بود

در دستهای سردش یک آسمان گنه داشت

تقدیر بی پناهش،آواره ی هوس بود

میگفت از دورویی،از خشکی محبت

از قلب خستهای که مجروح خاروخس بود

فریاد می کشید و از درد بی امان بود

باهر سکوت بیجا،درمانده ی جرس بود

نفرین به یار می کرد،از مستی درونش

اما طلیعه دار شیدای هم نفس بود

/ 0 نظر / 6 بازدید