دل

خیلی وقت بود دلت رو داده بودی به دستش و اون دلت رو توی مشتش چرخونده بود و می‌گفت چی کارش کنم؟! دادی که باهاش بازی کنم؟! و تو گفته بودی این دل واسه بازی نیست دادم مراقبش باشی. اما اون گوشش به این حرفها بدهکار نبود. خوش حال بود ازاین که یه بازیچه جدید داشت. خوش حال بود ازاین که می‌تونست وقت و بی وقت با دلت خاله‌بازی کنه، می‌ترسیدی اتفاق بدی واسه دلت بیفته، می‌ترسیدی اونو گم کنه، یه روز کنار دیوار وایستاده بودی اون هم اون طرف دیوار داشت با دلت بازی می‌کرد اما نه....اون دل تو نبود رنگ دل تو سرخ و کبود بود اما اون دلی که تو دستش بود صورتی بود معلوم بود که یه دل شاد و جوونه برعکس دل تو که سیاه شده بود.....خودش دلت رو سیاه کرده بود. رفتی طرفش بهش گفتی : دل من کو....؟! تو جوابت گفت : دل تو...... ببخش افتاد زمین و شکست.

/ 2 نظر / 22 بازدید
پیامک بخوانید پول بگیرید.

پیامک بخوانید پول بگیرید. یک سیستم کاملا جدید که شما می توانید با وارد کردن شماره موبایلتان در آن عضو شوید و سپس حدود بیست موضوع مورد علاقه خود را انتخاب می کنید و از این به بعد هر روز در مورد موضوعات انتخاب شده برای شما پیامک تبلیغاتی ارسال می گردد که شما با خاندن هر پیامک مبلغی را به عنوان دستمزد دریافت می کنید که به حساب بانکی شما واریز می شود. پیامک بخون = پول بگیر

عمو عباس

رنگ شسته می شه و می ره...اگه رنگ باشه...