نفرین به تو ای سرنوشت...

به راستی چقدرسخت است

خندان نگه داشتن لب ها در زمان گریستن قلب ها

و تظاهر به خوشحالی در اوج غمگینی

و چه دشوار و طاقت فرساست گذراندن روزهایی تنهایی و بی یاوری

درحالی که تظاهر می کنی هیچ چیز برایت اهمیتندارد

اما چه شیرین است درخاموشی وتنهایی به حال خود گریستن

و باز هم نفرین به تو ای سرنوشت.

/ 1 نظر / 9 بازدید
ali

هیچی مثه گریه قلبمو, قلبتو تسکین نمیده...