خداحافظ

شبیه برگ پاییزی،پس ازتو قسمت بادم

خداحافظ،ولی هرگز نخواهی رفت از یادم

خداحافظ،واین یعنی ذر اندوه تو میمیرم

دراین تنهایی مطلق،که میبندد به زنجیرم

و بی تو لحظهای حتی دلم طاقت نمیارد

و برف ناامیدی برسرم یکریز میبارد

چگونه بگذرم از عشق،از دلبستگیهایم؟

چگونه میروی بااینکه میدانی چه تنهایم؟

خداحافظ ،توای همپابه شبهای غزل خوانی

خداحافظ،به پایان آمد این دیدار پنهانی

خداحافظ،بدون تو گمان کردی که میمانم

خداحافظ،بدون من یقین دارم که میمانی!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید