گریم میاد

ببین دلم گرفته

چرا خورشید میتابد.چرا بارن نمی آید چرا دلم تنگه چراتودلم جنگه چرا عاشق شدم چرا یکی رو دوست دارم چرا از عشق می گم اصلا عشقیعنی چی؟یعنی مرض هان شاید سره کاری

تا حالا شده یکی رو دوست داشده باشی بعد اون ترکت کنه منوکسی ترک نکرده ولی دور از جون گلاب به روتون یه گهی خوردم یه زری زدم حس میکنممیزان علاقش نسبت به من کم شده حالا بگذریم داشتم میگفتم تا حالا شده یکی رو دوستداشده باشی بعد اون ترکت کنه اگه تا حالا نشده بگو اگه بشه چیکار می کنی اگرم شدهکه بگو حالا باید چیکارش کنی

/ 0 نظر / 4 بازدید