میدانم هراز گاهی دلت تنگ میشود .همان دل بزرگی که جای من درآن است .آنقدر تنگ میشود که حتی یادت میرود من آنجایم .دلتنگی هایت را از خودت بپرس.

و نگران هیچ چیز نباش ! هنوز من هستم هنوز خدایت همان خداست ! هنوز روحت از جنس من است ! اما من نمیخواهم تو همان باشی! تو باید در هر زمان بهترین باشی!نگران شکستن دلت نباش ! میدانی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟شیشه برای این شیشه است که قرار است بشکند.

ولی جنسش عوض نمیشود .....و می دانی که من شکست ناپذیرهستم.........و تو مرا داری.........برای همیشه!!!!!!!!!!! چون هر وقت گریه میکنی دستان مهربانم چشمانت را می نوازد....... چون هرگاه تنها شدی تازه مرا یافته ای !!!!!!!!!!!!چون هرگاه بغضت نگذاشت صدای لرزان و استوارت را بشنوم صدای خرد شدن دیوار بین خودم و ترا شنیده ام !!!!!!!!!

درست است مرا فراموش کردی اما من حتی سر انگشتانت را از یاد نبرده ام!

دلم نمیخواهد غمت را ببینم...میخواهم شاد باشی

این را من میخواهم توهم میتوانی این را بخواهی شادی مرا

و من هر شب که میخوابی روحت را نگاه میدارم تا تازه شودنگران نباش دستان مهربانم قلبت را می فشارد شبها که خوابت نمی برد فکر میکنی تنهایی؟اما نه من هم دل به دلت بیدارم!

فقط کافیست خوب گوش بسپاری و بشنوی ندایی که

تو را فرا میخواند به زیستن با پروردگارت با عشق

 

("خدایا! به هر که دوست میداری بیاموز که:عشق از زندگی کردن بهتر است.
و به هر که دوست تر میداری بچشان که:دوست داشتن از عشق برتر..")

/ 0 نظر / 3 بازدید