کودکی

دلم میخواد پربزنم،برم تو اوج کودکی

بشم همون بچه ی پردردسرو بهونه گیرزندگی

میخوام که بال در بیارم،عشقوزیرپا بزارم

تواین خیال سردغم،باز تورو تنهابزارم

میخوام توزندگی فقط حرف منو گوش بکنن

هرچی بدی ازم دیدن همه فراموش بکنن

میخوام که عاشق نباشم،داناوعاقل نباشم

میخوام همش بچه باشم،سرگرم این دل نباشم

میخوام باعشق آدما،یه چهره نقاشی کنم

بعدش اونورنگ بزنم،همش باهاش بازی کنم

میخوام یه دنیاسادگی،تووجودم روون باشه

یه قلب پاک و رستگار،توعشق،قدکمون باشه

میخوام که تودنیا فقط،من باشم وسادگیهام

بهاروپائیزوخزون،همش بشه کودکیهام!

/ 1 نظر / 4 بازدید