تولدم مبارک

شِـــکـْـلـَکْ هــآے خــآنــــــومـے

ســــــــــــلام بــــــــه هــمتــــــون.

خـــــوش اومــــــــــــدیــــــــن.

خــــــــــــوش حـــالــــــــــم کــــه اومــــدیـــــــن.

مـــیـــخـــوام یــه امـــروز و غــــمــــامـــــــو فــــرامـــــــــوش کـــــنـــــــــم دروغگو

حـــــتــــــــــی اگــــــــه عــــــــلــــــــــی نــــــــیـــــاددروغگو

نـــــــــمــــــیــــخـــــوام نــــــــاراحـــــــت شـــــــــمدروغگو

12 بــــــــــه بـــــــــعــــــد شـــــــب نـــــــــاراحــــــــت مـیــــــــشــــــمنیشخند

بــــــیــــــــــخـــــــیــــــال.

شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

امـســــــــال ســــال اوله کـــــــه ایــــــــنـــجــــا ::

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز


شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

 آره امـــــــــــــــروز روز تـــــــولــدمــــه.

مــــــــن امـــــــروز 5 صـــــبـح بـــــدنــــیــــا شِـــکـْـلـَکْ هــآے خــآنــــــومـے

اومـــــدم.

شِـــکـْـلـَکْ هــآے خــآنــــــومـے

 

و مــــــشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےـــــــن خــــیــــلـــــشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےــــی خــــوشـــــحـــــالــــشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےــــم

 

 شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

زبانحـــــــالا دســـــــت هــمـــــــه رقــــــــصزبان

خــــانــــومــا دســـــت بـزنــــیـن

نیشخندمـحــمـد مـــیـــخـــواد بـرامـــون بـــرقـــــصـــه هــــــانیشخند

قهقهه(بـــبـــخـــشـــیـــد مــــن امــــروز دیــــوونـــه شــــدم)قهقهه

 شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

قهقههعــــــــلـــــــــــی بــــــــــــــایــــــــــد بــــــــــــرقـــــــــصــــــه

نـــــــــــبـــــــــــایـــــــــــد از مـــــــــــن بـــــــــتــــــــرســـــــــــــــهقهقهه

dan1.gif

شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

بـــــــســــــــــه دیــــــــگــــــــه زیــــــــادی جــــــوگــــیـــــر شــــــدمقهقهه

حـــــــــالا یـه شـــعـــل خــوشـــــمـــــل بــــخـــــــونـــــــمشِـــکـْـلـَکْ هــآے خــآنــــــومـے بــعـــد بـــریـــــم ســراغ...

شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

تولدت مبارک گل قشنگ و خوشرنگ
به دامنت می ریزم گلهای رنگ و وارنگ
تو عشق هفده ساله تویی فقط بهانه
توخلوت شب من تویی یه تک ستاره
تولد تن تو برای من یه دنیا
چشم های وحشی تو قشنگه مثل رویا
غزل شدم دوباره از عشق تو شبانه
دفتر خاطرات و می خونم عاشقانه
به گرمی نگاهت صداقت کلامت
نجابت سلامت روی قشنگ ماهت
ندیدم توی گیتی همچو تو خوب و نایاب
تویی همه سجودم تو مثل یک غزل ناب
میلاد تو مبارک ای ازهمه تو برتر
داد میزنم عزیزم ازهمه هستی بهتر
لبت همیشه خندون واژه آرامشم
تویی تو قبله من مایه آسایشم
صدای دل دل من تشنه عشق تو ناز
بانوی مشرقی تو در دل من شدی راز
رسیده روز میلاد روز یکی شدن باز
تویی همه وجودم تو مهربون و همراز

شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

نـــــــــــــــوشـــــــــــــــــه جــــــــــــونــــــــتــــــــــــون

امــــــــیـــــدوارم خــــــــوشـــــــــتـــــــون بــــــیــــــــــادچشمک

شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

از خـــــودتــــــــــون پـــــذیــــــرایـــــــی کـــــــــنـــــــیــــــنچشمک

شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

 

و در آخــــــــــر....

بـــــــــــه ســـــــــلامتـــــــــیــــــــه تـــــــــمــــــام دوستــــــــایه بـــــــــامـــــعــــرفـــــتـــی

کـــــــــــــه ایــــــنـجــــــا جـــمــــعـــــــا

شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

بــــه ســلامـــــــتــــــــــی

شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

خجالتایــــشـــــالله خـــــــدا شـــفـــــام بـــدهخجالت

شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

ایـــــــــنـــــــــــم دوســـــــــتــــــــام آوردن دیــــــشــــــب

دســــــــتــــــشــــــون درد نــــــــکـــــــــنه

شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

مـــمـــنــــونــــم دوســــتــــایــــه گــــلــــم کــــه تــــو ایــــن روز تــــنــــهـــام نـــذاشـــتــیــن.

و هـمــــیـن طـــور از کـســـی کـــه تـو هـمــــه ی لـحـــظــــه لــــحـــظــه زنـدگـیــــــم بـاهـام بـــــود و تــــــو هـمـــــه ی شـــادیـهــا و غــمـهـا شـــریـکـــم بــــــود تـشـــکــر کـــــنـم.

خـــــــــــدااااااااااااااایــــــا مـــــمـــنـــونـــم از ایــــنــــــکــــــــه

گـــــلـــی مـــــثـــل عـــــــــلــــی (هـرچــنـد کـــــه دوســـــم نـداره)

امــــــــا بـاز مـــمـنــــونــــم چـون بــه لـطـف عــــــلـــی و شــما تـــونــســــتــم عــشـق واقـــعی رو تـجــــربـــه کـنــم

و

هـــمـــــیـن طـور کـه دوسـتایـه مـجـــازیـــه

خـــوبــــی بــهــم دادی.

ایـن بـرایــه بـــــــهــــتـریـن دوسـتـم الـ.... شِـــکـْـلـَکْ هــآے خــآنــــــومـے

شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

مـن دیـگـــه بـــایــــد بــــرم کــــمـــــــی درس بـخــــونــــــم فـردا امـــتـــحـان دارم.

واســــه خــــوتـــــــون خــــوش بــــاشـــــیـــن.

بــهـــتـریـنــارو واســــتــــون آرزو مـیـــکــــنـــــم.

امــیــــدوارم هـمـــیــشـــه لـــبـــــاتــــون خـــــنــده بـاشــــه.

هــــمـــــتــــونــــــو دوســــــت دارم.

عـــــــلــــــــی عــــشـقـــم امــــیــــــدوارم تــــــوام الان پـــیـــــش مـــــا بـــــاشــــی.

بـهــــتریــــنـارو واســــت آرزو دارم.

دوســــــت دارم.

تــــقـــــدیـــــــــم بـاعـــــشـــــقشِـــکـْـلـَکْ هــآے خــآنــــــومـے

حــــتـی اگــــــه دوســـتــــــم نـداشــــتـــه بـــــاشـــی.ماچ

شِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

مــــــواظــــــب

خـــــودتــــــــــون

بـــــاشـــــیـــد.

شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

شِـــکـْـلـَکْ هــآے خــآنــــــومـےبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااایشِـــکـْـلـَکْ هــآے خــآنــــــومـے

/ 38 نظر / 44 بازدید
نمایش نظرات قبلی

سلام آیدا خانوم .با اینکه زمان زیادی از روز تولدت میگذره """" بهرحال بهت تبریک میگم و امیدوارم سلااااااااممممتتتتتتت باشی>>>>..[فرشته]..وب فوق العاده ای داری.راستی تولد من هم 12بهمنه... پیشاپیش تولد خودم مبارک[دلقک][خوشمزه] بدوووووووووو کککککککککککه آآآآآآآآپپپپپپپپپمممم

مصطفی

چه کسی میگوید اعتیاد بد است ؟؟!! ( آپم )

دیوونگی

زندگی کوتاه است قوانین را زیر پا بگذار بسرعت ببخش با صداقت عاشق شو و با حرارت ببوس همیشه بخند هیچ وقت لبخند را از لب هایت دریغ نکن مهم نیست زندگی چقدر عجیب است زندگی همیشه آنطور که ما فکر می کنیم پیش نمی رود اما تا زمانی که هستیم ، باید بخندیم و سپاسگذار باشیم[گل]

دیوونگی

سلام آیدا جون خوبی آبجی گلم [بغل]

دیوونگی

اینم هدیه من [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

دیوونگی

[هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا]

دختران کهکشانی

گاهی زندگی آنقدرشلوغ می شود که خودت راگم میکنی وگاه آنقدرخلوت میشود که خودت راهم پیدانمیکنی .................

فائزه

_______@@@@@@___________@@@@@ _______@@@________@@_____@@_______@ ________@@___________@@__@@_______@@ ________@@____________@@@__________@@ __________@@________________________@@ ____@@@@@@___________________@@@@@@@ __@@@@@@@@@_________________@@@@@@@ __@@______________________________________@@ _@@_________________@@@@@________________@@ _@@________________@@@@@@_______________@@ _@@@______________@@@@@@______________@@@ __@@@@_____________@@@@____________@@@@ ____@@@@@@______________________@@@@@@ _________@@_________________________@@ ________@@___________@@_____________@@ ________@@@________@@@____________@@ ________@@@______@@@__@__________@@ _________@@@_____@@@___@@@@@@@ __________@@@@@@@ ___________________@ ____________________@ ______________________@ در هروجودی گل رزی نهفته است__@ _________________ ______@ ______________________@____@@@ ____________@@@@___@@__@__@ _____________@____@@_@__@__@ ______________@@@____@_@@@ _______________________@ [گل]

همسفردل

.-.________ (o o) ----/ \_)_______) +-oooO--(_)-------- ( ( ()___) |سلام دوست آپم منتظرحضور پرمهرت هستم| (___ ()__) | *همسفردل* ----\___()_) |http://hamsafaredel.persianblog.ir/

masi

مرسی عزیزم که تولدمو تبریک گفتی.ببشید که دیر تشکر کردم