یه سوال؟

 

یه سوال؟!

روزی فرشتهای بود که بایه شاهزاده دوست شد.اونا عاشق هم بودندو همدیگروخیلی دوست داشتند.اما یه روز شاهزاده بایکی دیگه دوست شدوعشق قبلیشو فراموش کرد.تااینکه فرشته دلش شکست.به نظرتوفرشته بایدچیکارمیکرد؟

حتماتونظرات بگو؟!

                         گریهخدایاکاریکن دوباره باهم باشن گریه

/ 3 نظر / 3 بازدید
اردوان

فراموش شده را تن سپردش به دست دل میتواند که سپردش به دست ؟

علیرضا

اون شاهزاده را باید گردن زد! دیگه قابل برگشت نیست. اون تو رو تنها گذاشت. چطوری می تونی اگه برگشت دوباره ببخشیش؟

من و عشقم دوتایی

باید فراموشش میکرذ[چشمک]