غزل شکسته

این که یک عمر در تو گم شده ام   ابدا خاطر شریفم نیست

همۀ‌ شعر های دنیا هم  پای این ماجرا حریفم نیست

پی یک لحظه از تو می گردم   لای این خرت و پرت های اتاق

لای یک عمر کاغذ کاهی... توی کیفم؟ نه! توی کیفم نیست

خط خطی هام از تو پر شده اند   تو که از یاد رفته ای حالا

این که یک روز روبروی شما.... گفته ام! خاطر شریفم نیست

- " مثل وهمی. نه! مثل رویایی

شبه موج های دریایی

شبه های های چوپانها

شبه مرد های تنهایی..."

مثل «زیباترین غریق جهان»*   بین انکارهام گم شده ای

سایۀ محو روزهات ولی   بر تن باور نحیفم نیست

....

صبح ها چشم باز می کنم و  مثل اینکه نمرده ای هرگز

توی لیوان دسته دار خودت

طبق معمول چای می ریزم.

 

______________________________________

* « زیبا ترین غریق جهان» عنوان داستان کوتاهی از گابریل گارسیا مارکز است.

پی نوشت:

 ١- مرگ ها همه استعاره اند. باور نکنید.

٢- مرد ها همه استعاره اند. باور نکنید.

/ 0 نظر / 4 بازدید