برای آخرین بار

چگونه بگذرم از عشق ، از دلبستگی هایم ؟
چگونه می روی با اینکه می دانی چه تنهایم ؟
خداحافظ ، بدون تو گمان کردی که می مانم
خداحافظ ، بدون من یقین دارم که می مانی !!!
واپسین لحظه دیدار ، منو دست گریه نسپار ، توی تردید شب خدا نگهدار ، اگه خوابم اگه بیدار ، تو ی این فرصت تکرار ، بگو عاشقی برای آخرین بارقلب

/ 3 نظر / 5 بازدید
محمد جواد

می شه بگی این رو کدوم خواننده خونده ؟ مطمئنم که قبلاً شنیدمش

پسرنابغه

دوباره سلام آره منم خیلی ترسیدم! فقط میخواستم کمک کنم ولی بهتره سرم تو لاک خودم باشه[لبخند]