سبد سبد ستاره

سبد سبد ستاره

برام بیار دوباره

منو ببر به اونجا

که مهتاب خونه داره

/ 1 نظر / 4 بازدید
یک عاشق ایرانی

بیا اینم ستاره پاشو بریم دوباره مهتاب داره میناله کجایی تو دوباره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ زیبا بود آفرین [گل]