عادت

بردن اسم تو رو با آب و تاب عادتمه

با تو بودن توی شعر و تو کتاب عادتمه

همیشه سهم من از رویا همین بهونه هاست

زنده بودن با یه رویا توی خواب عادتمه

اگه دوری میتونه درد مارو دوا کنه

باشه! دوری، که من اندوه و عذاب عادتمه

کی میگه که عاشقا طاقت دوری ندارن؟

من که دیدن وجودت با سراب عادتمه

اگه شیدا توی شعراش تو رو بی حوصله خواست

شک نکن، درد دلای بی جواب عادتمه!!

/ 1 نظر / 6 بازدید