یه روزی قدرمو میدونی که دیره

روزی که کسی سراغت نمیگیره

یه روزی میدونی من کیه وچی بودم

روزی که از نبودنم غصه ات میگیره

باشه خوبم از کنارت ساده میرم

با وجود این که میدونم ممیرم

به خدا قدرمو میدونی یه روزی

روزی که از تو جدا میشه مسیرم

قدرم میدونی یه روز یادم میفتی شب وروز

صدام تو گوشت می پیچه مثل یه آه سینه سوز

 حسرت یک لحظه نگاه دل تنگ میشی بد جور برام

آن روزه دور نیست به خدا حتی به خوابت نمی یاد

 یه روزی قدرمو میدونی که دیره

اسم من از توی لحظه هات نمیره

دیگه نیستم اون شبای پر ستاره

وقتی دلت بهونمو می گیره

 اما اون روزا و خدا کنه نباشه

 نشنوم از رفتن من غصه داری 

 من میبینم اون شبایی رو که دیگه

 واسه گریه شونه هامو کم می یاری

                               قدرمو میدونی یه روز    

      ******************************

اگه کسی دیوونت بود ... عاشقش باش

اگه عاشقت بود ... دوستش داشته باش

اگه دوستت داشت ... بهش علاقه نشون بده

اگه بهت علاقه نشون داد ... فقط یه لبخند بزن

اینطوری وقتی همیشه ازش یه پله عقب تر باشی

اگه یه وقت خسته شد و یه پله جا موند

تازه می شید مثل هم

/ 0 نظر / 4 بازدید