# متن_ادبی

فقط تـــــــو

میـــــــ ـان دِلتَنگــــــی هایَــــــم باشــ ـــــــ تا فَراموشَـــ ـــت نَکُــــــنَمتا بــــه یاد داشـــ ـــته باشَمَـــــتتا بویَـــ ــــت را حِــس کُنَـــــــمتا ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 19 بازدید