دلم برات تنگه یعنی چه؟

دلم برات تنگه یعنی دوستت دارم

دلم برات تنگه یعنی منتظرتم

دلم برات تنگ یعنی تو بدترین انسان هم باشی قشنگی

دلم برات تنگ یعنی تو ماهی

دلم برات تنگ یعنی مثل اول اشنایم

دلم برات تنگ یعنی فراموشت نکردم

دلم برات تنگ یعنی خدا خوشبختت کنه

دلم برات تنگ یعنی می سوزم برات

دلم برات تنگ یعنی کجای نیستی

دلم برات تنگ یعنی شیطونیات دوست دارم

دلم برات تنگ یعنی عاشق بازیگوشیهاتم

دلم برات تنگ یعنی دیونه بازی

دلم برات تنگ یعنی خدا فراموشت نکنه

دلم برات تنگ یعنی ....

/ 1 نظر / 4 بازدید