هوس قفس ندارم

به خدا شکسته بالم، هوس قفس ندارم

توی این شبای پرغم، به خدا نفس ندارم

همیشه به فکر مردن با صدای بی ‌صدایی

وقت مرگ من رسیده دیگه من نفس ندارم

توی دستای لطیفت منو باز نوازشم کن

بالم و دوباره وا کن هوس قفس ندارم

××××

اگه نظر ندی به شعرم الهی درد بی درمون بگیرینیشخند

/ 0 نظر / 21 بازدید